Werkwijze

 1. Intake, orientatie en bespreking van de opdracht, opdrachtbeschrijving
 2. Acceptatie van de opdracht door beide partijen, handtekeningen
 3. Kennismaking en start van de opdracht
 4. Inwerkperiode en een eerste verkenning; quick scan 
 5. Opdrachtbeschrijving wordt definitief vastgesteld + vaststelling plan van aanpak met speerpunten
 6. Uitvoering 1e fase
 7. Kwartaal rapportage en evaluatie met de opdrachtgever
 8. Uitvoering  2e fase
 9. Kwartaalrapportage
 10. Uitvoering  3e fase
 11. Afronding van de opdracht: eindrapportage, evaluatie met de opdrachtgever
 12. Feedback van opdrachtgever naar de interim-directeur en naar opdrachtgever


 

Overeenkomst, opdracht en tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van de aard, de omvang  en de lengte van de opdracht en worden vooraf vastgesteld.

Alle afspraken worden in een overeenkomst tussen twee partijen vastgelegd. Daarnaast wordt de opdracht inhoudelijk beschreven als onderdeel  van de genoemde overeenkomst.
 

<terug>