Vormen

 • Vervangingsmanagement:
  Een leidingevende moet  worden vervangen, voor een bepaalde periode.
 • Overbruggingsmanagement:
  Er is een directievacature of op middenkaderniveau ontstaan en deze moet voor een bepaalde periode worden opgevangen.
 • Verandermanagement:
  Er ligt een wens om  zaken in de organisatie te veranderen, iemand van buiten trekt de kar en ontwerpt de route en begeleid het proces.
 • Crisismanagement:
  Er is plotseling een groot probleem ontstaan, zaken moeten adequaat worden aangepakt,
  juiste keuzes moeten worden gemaakt en deze keuzes op de goede manier uitgewerkt.
 • Coaching on the job:
  Een ervaren directeur loopt tijdelijk mee met een collega, coacht hem/haar in zijn werk, neemt soms tijdelijk zaken over, fungeert als voorbeeld en klankbord en stuurt de organisatie weer de goede kant op en draagt de verantwoordelijkheid na verloop van tijd geleidelijk weer over.
 • Teamtrajecten:
  De samenwerking in een team staat al langer onder druk. Er ligt een wens om de cultuur in de organisatie onder de loep te nemen en te verfrissen. Er wordt een inventarisatie gemaakt en er worden verschillende opties onderzocht, er komt een eindadvies. Het advies wordt uitgewerkt, het traject begeleidt en de teams worden weer in hun kracht gezet.

Alle mogelijke situaties kunnen zich in de praktijk voordoen. Vaak zie je combinaties van verschillende vormen optreden. Het begint  met een vervangingsopdracht  en het wordt vervolgd met een verandertraject.
De opdracht wordt voor een bepaalde periode afgesproken. De opdracht wordt verlengd. De interim-manager is er uiteindelijk een langere periode werkzaam om het proces goed uit te voeren en af te ronden en de organisatie goed over te dragen aan zijn opvolger. Daarbij wordt de borging van de behaalde resultaten in de praktijk benadrukt en de voortgang van de verandering bewaakt.

In alle gevallen wordt gewerkt naar een situatie van goede opvolging en voortgang. Tevens worden bestaande en nieuwe kwaliteiten bij mensen in de organisatie aangeboord. Zoveel mogelijk mensen worden in het traject betrokken en er worden goede afspraken gemaakt met betrokkenen. Vanzelfsprekend is er een goed contact en een regelmatige afstemming met de opdrachtgever.

Van Zandwijk Advies werkt met schaduwadviseurs, die de zaag scherp houden bij de uitvoerende interim-professional. Zij volgen de ingezette collega op de voet, met name op cruciale momenten in het begeleidingsproces. Na de intake en de opdrachtbeschrijving volgt de daadwerkelijke start, de tussenevaluaties, de rapportages en de afronding met eindevaluatie.

 

<terug>