Resultaten

 • Verschillende vormen van interim-management zijn en worden met succes uitgevoerd:
  1. crisismanagement
  2. verandermanagement, o.a. trajecten voor (zeer) zwakke scholen, begeleiding van excellente scholen
  3. vervangingsmanagement
  4. overbruggingsmanagement
  5. coaching on the job van directies
  6. team (cultuur)trajecten
 • kwaliteitszorgsysteem (INK - WMK) ingevoerd en begeleid
 • uitvoering strategisch beleid rondom ontwikkeling brede scholen en integrale kind centra (IKC)
 • invoering startgroep, aantrekken van combinatiefunctionarissen
 • overleg op gemeentelijk niveau t.b.v. diverse subsidie aanvragen,  t.b.v. bouw en innovatie,
 • diverse schoolplannen zelf geschreven en in projectvorm laten uitvoeren voor grotere besturen en daarna geimplementeerd
 • diverse schooldirecties van een bestuur zijn begeleid en hen geadviseerd bij het schrijven van nieuwe plannen
 • diverse bestuursformatieplannen mee helpen opstellen en uitvoeren
 • mede uitvoering geven aan sociale plannen bij reorganisaties en krimpconstructies
 • personeelsbeleidsadviezen op het gebied van o.a. taakbeleid en mobiliteit
 • personen succesvol begeleid in loopbaantrajecten
 • leidinggevenden en leerkachten succesvol begeleidt in re-integratie trajecten
 • werven en selecteren van directeuren, begeleiding en advisering van benoemings advies commissies (bac)
 • werving van personeel voor specifieke (project)opdrachten en voor verschillende functies
 • begeleiden en implementeren van een missie en visie traject bij sportverenigingen, woonzorginstellingen en een ziekenhuis (HMC)
 • opzetten van een vestiging voor een particuliere thuiszorginstelling
 • bestuurlijke overname begeleid van twee grote basketbalsportverenigingen; beleidsmatig, organisatorisch en op cultuuraspecten
 • adviseur in fusietraject twee modale voetbalclubs
 • medezeggenschapsraad (mr) van grote onderwijsorganisatie (ROC) mede omgevormd van reactief naar proactief acteren
 • organisatie adviezen gegeven aan sportorganisaties en zorginstellingen

 

<terug>