Profiel

Kees van Zandwijk is een generalist en daardoor breed inzetbaar. Daar waar vragen en problemen in de organisatie zich voordoen, zoek ik met betrokkenen naar openingen dan wel oplossingen. Als zelfstandig ondernemer en adviseur maak ik gebruik van diverse samenwerkingsvormen met andere partijen en bezit daardoor een flink netwerk en de ruimte om vraagstukken breed te onderzoeken. Daarbij weet ik goed de weg in onderwijs- en adviesland. Ik  zoek die weg samen met opdrachtgevers en zie mijn opdrachten daarom ook altijd als een uitdaging.

De laatste jaren heb ik mij toegelegd op succesvol begeleiden van verandertrajecten. In 2015 en 2016 heb ik daartoe een "1- jarige opleiding "Veranderkunde" gevolgd en afgerond bij 2 Know How in Leiden om m.n. theorie beter toe te kunnen passen in de praktijk. Een aantal zwakke scholen in Zuid Holland is succesvol begeleid om in korte tijd weer het predicaat  voldoende functionerend te krijgen.
Ik werk graag tussen en met de mensen en ‘bottom up’ als het even kan. Naast advisering, begeleid ik ook verschillende verandertrajecten. Processen vormgeven en begeleiden is mijn vak geworden.
Ervaring, expertise, inzet, doorzettingsvermogen, evenwichtigheid, overzicht, overleg, samenwerking en humor is mijn gereedschap. In mijn opdrachten "verbind" ik snel mensen met als doel hen in korte tijd weer op het eigen podium terug te krijgen, zichtbaar in de frontlijn en mede verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie te laten durven nemen. Onder het motto: " Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
 

Op het gebied van leiderschap en management laat ik mij o.a. inspireren door het gedachtengoed van Covey " The seven habits",  Langeveld (verander-management) en Quinn (managementvaardigheden).
 

Tevens verzorg ik i.s.m. andere marktpartijen (na)scholingscursussen en trainingen op het gebied van (interim) -management en organisatie, personeelsbeleid en medezeggenschap, op locatie als incompany.

Daarnaast ben ik in 2009 gestart met het begeleiden en bemiddelen van personeel naar een andere baan. Voor particulieren of namens organisaties zoek ik het juiste antwoord op een (tijdelijke) personele vraag. Op het gebied van personeelsmobiliteit ontwikkel ik samen met partners in het veld trainingen en workshops voor de verschillende leeftijdscategorieën in een organisatie. Juist in interim opdrachten heb ik relatief veel met deze materie als deelopdracht te maken.


 

<terug>