Ontwikkelingen

Van Zandwijk Advies B.V. (VZA) richt zich naast de eigen kernactiviteiten steeds meer  op samenwerking met diverse partners in het veld met een complementair dienstenaanbod. Regionaal en lokaal is VZA een betrouwbare partner gebleken in de uitvoering en bemiddeling van eigen opdrachten en het werken in opdracht van andere partners in het veld.
 
Vanaf 2013 tot op heden zijn verschillende besturen in de regio meer en meer integraal bij gestaan in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling en management ondersteuning.
 
In 2020 zal nog actiever de markt op worden gegaan om de lopende samenwerking met diverse grotere onderwijs-organisaties nog verder uit te werken en inhoudelijk vorm te geven.
 
Daarnaast is er een intensieve samenwerking gestart met Onderwijs Advies interim met locaties in Zoetermeer, Leiden en Hoofddorp.
 
In deze laatste alliantie proberen wij vooral het Groene Hart van Nederland te voorzien en te ondersteunen van goede interim onderwijsprofessionals en daarnaast overige organisatie- en personele vraagstukken  vakkundig het hoofd te bieden, te ondersteunen en van advies te voorzien.
 
Ook buiten het onderwijs wordt momenteel op bestuursniveau beleidsondersteuning en advies geboden aan diverse  sportverenigingen bij het bepalen van de missie en visie, de koers en strategie van deze clubs. Een groot fusie traject rondom FC Oegstgeest is ondertussen op volle sterkte ingezet en heeft halverwege 2018 definitief vorm gekregen. De uitrol en vormgeving van de nieuwe organisatie is nu in 2019 in volle gang. Het fusiejaar is op 1 augustus 2019 achter de rug. Het bestuur en haar organisatie  is klaar voor de volgende fase van haar ontwikkeling. Nu in 2020 staat de organisatie en is dit project feitelijk afgerond met het schrijven en opleveren van een meerjaren beleids plan 2020-2024. In overleg en afstemming met de KNVB worden deze diensten nu ook breder aangeboden in regio West 2 van de KNVB.
Op het gebied van zorg en huisvesting ben ik jaren actief geweest binnen een bestuur van ouderenhuisvesting in Leiden.
 
Op het gebied van cultuur ben ik sinds 2019 actief geworden als secretaris van de stichting "Leidse Rembrandt dagen" te Leiden. Voor het bestuur van de stichting VNS: "Vriendschapsbanden Nederland Suriname" vervul ik adviestaken en begeleid mede reizen naar dat land. Voor de bewonersbelangevereniging Bockhorst te Leiden treed ik sinds 2019 op als voorzitter van de werkgroep Plesmanlaan 100, dit om een groot bouw en verandertraject in goede banen te leiden, in overleg met de gemeente Leiden en een projectontwikkelaar,vanuit het perspectief van de bewoners van de betrokken wijk.
 
Tot slot. In 2015 is een samenwerking met het Participatiefonds en het Vervangingsfonds in het PO gestart om de krimp van personeel in diverse regio's landelijk en per regio te gaan opvangen en reguleren. Medio 2015 was de regio van Het Groene Hart  voor een jaar mijn werkterrein geworden als regio-adviseur. Het doel was medio 2016 een regionaal transfercentrum (RTC) te hebben ingericht voor een tiental besturen, waar vanuit de gehele vervanging  van extra benodigd personeel voor alle aangesloten scholen zal gaan worden geregeld. Dit doel is per 01-08-2016 gehaald.  Op dit moment in 2019 is RTC Cella in full swing en levert minimaal 80% van de gevraagde vervangscapaciteit voor de samen werkende besturen in die regio, zo waar een mooi resultaat! Echter ook hier loopt men in 2020 tegen de landelijke trend aan van personeelstekorten in de uitvoering.