Kees van Zandwijk


Kees van Zandwijk is na een afwisselende loopbaan in het beroepsonderwijs in diverse docent- en managementfuncties sinds 2004-2019 fulltime werkzaam als intermediair, interim-manager, adviseur, trainer en coach. Onlangs is het 3e lustrum al weer gememoreerd in een workshop bijeeenkomst met medewerkers betrokken bij de uitvoering van interim opdrachten bij VZA en OA interim.

Ik adviseer en ondersteun, samen met diverse partners, daarbij besturen, bovenschoolsedirecties, directies, teams en (sport) besturen in brede zin op het gebied van:

 • onderwijsontwikkeling, missie en visie
 • kwaliteitszorg en schoolplanontwikkeling
 • organisatieontwikkeling
 • cultuurverandertrajecten in een organisatie
 • personeelsbeleid
 • mobiliteitsvraagstukken en bemiddeling van kader en leiding gevend personeel
 • loopbaanbegeleidingstrajecten en outplacement-trajecten
 • coaching en werkbegeleiding van schoolleiders (ook voor schaduw- en co-management)
 • intermediair bij inzet van tijdelijke specialisten: van bestuurder, directeur tot intern begeleider; zorgcoordinator
 • trainingen loopbaanorientatie en sollicitatie-training en begeleiding
 • trainingen medezeggenschap, basis- en vervolg cursussen, ook voor GMR en directies in opdracht van de grotere schoolbesturen in de regio Noord- en Zuid Holland!
 • begeleiding van medezeggensschapsraden, GMR en directies (als vervolg op de cursussen)
 • trainingen midden-management
 • trainingen interim-management voor besturen in samenwerking met onderwijs begeleidings organisaties

 

Profiel
Resultaten
Expertise
Drive