Kees van Zandwijk


Kees van Zandwijk is na een afwisselende loopbaan in het beroepsonderwijs in diverse docent- en managementfuncties met een aanloop van enkele jaren, sinds 2004-2020 fulltime werkzaam als intermediair, interim-manager, adviseur, trainer en coach. Onlangs is het 3e lustrum al weer gepasseerd met en in een workshop bijeeenkomst met medewerkers betrokken bij de uitvoering van interim opdrachten bij VZA en OA interim.

In samenwerking met diverse partners in het veld, het onderwijs echter ook in andere sectoren, ondersteun en adviseer ik  besturen, directies en teams in brede zin op het gebied van:

 • beleidsontwikkeling, missie en visie trajecten
 • kwaliteitszorg en (school)planontwikkeling
 • organisatieontwikkeling
 • cultuurverandertrajecten
 • personeelsbeleid
 • bemiddeling van kader en leiding gevend personeel
 • loopbaanbegeleidingstrajecten en outplacement-trajecten
 • coaching en werkbegeleiding van schoolleiders (ook voor schaduw- en co-management)
 • intermediair bij inzet van tijdelijke specialisten: van bestuurder, directeur tot intern begeleider; zorgcoordinator en stafmedewerkers
 • trainingen loopbaanorientatie en sollicitatie-training en begeleiding
 • trainingen medezeggenschap, basis- en vervolg cursussen, ook voor GMR en directies in opdracht van de grotere schoolbesturen in de regio Noord- en Zuid-Holland!
 • begeleiding van medezeggensschapsraden, GMR' en en directies;bestuurders (o.a. als vervolg op de cursussen, maar meer nog vanuit concrete vragen uit de praktijk!)
 • trainingen midden-management
 • trainingen interim-management voor besturen in samenwerking met enkele onderwijs begeleidings organisaties

 

Profiel
Resultaten
Expertise
Drive