Interim-management

"Vanuit een (ver)ander perspectief"

 

Van Zandwijk Advies (VZA) B.V. beweegt zich al jaren succesvol op de markt van het tijdelijk managen en adviseren van (school)organisaties. Medio 2020 begroeten wij onze 40e opdrachtgever en onze 20e interim professional in onze portefeuille.  Daar zijn we trots op. Het jaar 2018 sloten wij ook af met in totaal twintig grote en kleinere interim- en advies- en scholingsopdrachten, gelijk aan 2017. Doel en ambitie zijn voor 2019 om dit geleidelijk aan uit te bouwen, waarbij de kwaliteit van de uitvoering en de duurzame samenwerking met bestaande en potentiele opdrachtgevers steeds de leidraad is. Het jaar 2019 werd afgesloten met ruim 30 goed uitgevoerde interim opdrachten. Onze inspanning en samenwerking werpt in deze zeer duidelijk zijn vruchten af.

Het jaar 2020 continueren we met de reeds aangekondigde en gestarte samenwerking op het gebied van interim activiteiten met Onderwijs Advies uit Zoetermeer. Gezamenlijk zullen wij vragen uit de markt op het gebied van tijdelijk management en tijdelijk ib werk; zorgcoordinatie verder gaan in vullen met elkaar. Waarbij beide partijen op eigen gebied voor de invulling van die tijdelijke personeelsvragen zorg dragen.

Gedurende de laatste jaren is er op verschillende gebieden een intensieve samenwerking ontstaan met een aantal partners in het veld. Genoemde partners bieden complementaire diensten aan waardoor er een breed pallet van ondersteuning is ontstaan. Op het gebied van interim-management kan daarom  veel werk grondig en constructief worden aangepakt. Er is vaak sprake van een multi-disciplinaire aanpak, waarbij bijna altijd sprake is van een win-win situatie en de "1+1 = 3" variant zeker op gaat. Binnen de afgesproken inzet en uren krijgt u meerdere specialisten over de vloer. Samen geven zij vorm aan uw vraag en aan de uitvoering van de (interim) opdracht die voorligt. Een inmiddels beproefd concept, dat met name wordt ingezet bij (zeer) zwakke scholen, die in korte tijd een grote veranderslag moeten maken. De laatste jaren zijn op dit gebied, zonder uitzondering,  mooie en succesvolle resultaten te melden bij de verschillende opdrachtgevers! Ook op het terrein van de begeleiding van excellente scholen hebben wij ervaring opgedaan en ook dat delen wij graag met u. Aan de top komen en daar vervolgens blijven is een hele uitdaging en gaat lang niet van zelf, maar dat is wel ons streven, samen met uw school en organisatie!
Diverse vormen van interim-management, zoals vervangings-, verander-, crisismanagement en coaching on the job kunnen aangeboden en ingezet worden. Afhankelijk van de vraag van - en in overleg met de opdrachtgever wordt de uiteindelijke inzet van het type leidinggevende bepaald; de juiste match!  Wij werken met een overzichtelijke werkportefeuille. Een klein kwalitatief sterk team van interim managers vult de opdrachten in. Daarbij is de begeleiding van hen ook goed geregeld en het contact met de opdrachtgever wordt steeds goed geborgd middels de inzet van gedegen en kundig schaduwadvies!

Ook op bestuurlijk- en bovenschoolniveau kan VZA de benodige knowhow, advies en ondersteuning bieden. Op dit gebied werken we samen met ervaren bestuurders en een bureau voor financiele en formatieve ondersteuning.

Voor het werven en het laten selecteren van stafpersoneel en leidinggevenden kunnen wij zelf prima adviseren, maar desgewenst ook een goede doorverwijzing op HRM gebied geven. Wij werken op dat niveau nauw samen met enkele gerenomeerde organisaties en professionals.

 

Portfolio Interim-management
Portfolio Scholing/training
Vormen
Werkwijze