Activiteitenniveau

Ontwikkelingen op het gebied van ‘generatiemanagement’ in het onderwijs worden op de voet gevolgd.
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden zijn verschillende leeftijdstrajecten van personeel onderzocht: het gaat hierbij om het  peilen van de behoeften waar en op welke manier ondersteuning op divers gebied gewenst is, vanuit de organisaties waar leerkrachten in dienst zijn.
 
Hierbij richten we ons op de startende leerkrachten, de zij-instromers, de dertigers, de veertigers en de vijftigers. Voor een grote scholengroep in de regio wordt momenteel een vitaliteitstraject voor 50- plussers ontwikkeld en daarna uitgevoerd.
 
In het verlengde hiervan wordt i.s.m. een administratiekantoor in de regio Rotterdam een traject ontwikkeld om personele ondersteuning te bieden bij formatiekrimp en bij bijvoorbeeld het voorkomen van vroegtijdig verplichte uitstroom, de zogenaamde RDDF trajecten. Er is daarvoor een grote opdracht uitgevoerd in het kader van het Sektorplan PO. Naast het oprichtern van een Regionaal Transfercentrum in het Groene Hart zal daar vervolgens nog meer gewerkt gaan worden aan loopbaanbegeleiding en mobiliteit bevordering van personeel in deze regio.
 
Dit zal een vervolg krijgen in 2017 en 2018 op regionaal en landelijk niveau i.s.m. het Vervangingsfonds. Van Zandwijk Advies is gevraagd een deelproject hierin te gaan begeleiden. Dit project is in middels onder gebracht bij een koepel van schoolbesturen in Groene Hart, onder de naam "Cella". Dat project is in 2016 succesvol afgerond en door gestart in de bestaande bestuurlijke organisaties.

 

 <terug>