Welkom

Welkom op de website van Van Zandwijk Interim-Management & Personeelsadvies.

 

" Vanuit een (ver)ander perspectief ! "

 

Van Zandwijk Advies (VZA) werkt vanuit een dynamisch motto. Waar wij komen is hoe dan ook  werk aan de winkel.

Wij proberen i.s.m. diverse partners de betrokken organisatie een spiegel voor te houden en daarna in korte tijd weer zicht op de eigen horizon te bieden, afhankelijk van de gestelde vraag natuurlijk!

In de afgelopen jaren is juist gebleken dat interim-management met een menselijke gezicht op lange termijn meer vruchten afwerpt, dan alleen te focussen op snelle resultaten in het hier en nu; de korte termijn!

Wij brengen de verbinding weer aan tussen mens en organisatie, door te sturen op beide componenten. En proberen dat vaak te doen vanuit een (ver) ander perspectief.

Daar is veel voor nodig o.a. kennis, durf en creativiteit om ook niet betreden paden te durven gaan in de ontdekking en de uitvoering, echter altijd in verbinding met de groep mensen waarmee gewerkt wordt.

Ook hier geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. We kijken dus zeer regelmatig om, zodat we weten dat we kunnen (tempo) en willen (motivatie) gevolgd worden. 

Interim-management en portfolio vertelt over de mogelijkheden van inzet op dat vlak en een overzicht aan welke opdrachten de afgelopen jaren met succes is gewerkt en welke nog onder handen zijn.

Personeelsadvies informeert over de diverse coachings-, begeleidings- , ondersteunings- en trainingsmogelijkheden.

Referenties toont een gevarieerd aantal reacties van de opdrachtgervers op dat vlak.

Ontwikkelingen beschrijft een aantal lopende activiteiten en zaken die in ontwikkeling zijn.

Relaties toont u de belangrijkste samenwerkingspartners van Van Zandwijk Advies.