Welkom

Welkom op de website van Van Zandwijk Advies B.V.

Bureau voor interim-management en advies, coaching en scholing.

 

"Vanuit een (ver)ander perspectief !"

 

Van Zandwijk Advies (VZA) B.V. werkt vanuit een dynamisch motto.

Wij proberen i.s.m. diverse partners de betrokken organisatie een spiegel voor te houden en daarna in korte tijd weer zicht op de eigen horizon te bieden, dit is afhankelijk van de gestelde vraag natuurlijk!

In de afgelopen jaren is juist gebleken dat interim-management met een menselijke gezicht op lange termijn meer vruchten afwerpt, dan alleen te focussen op snelle resultaten in het hier en nu; de korte termijn!

Wij brengen de verbinding weer aan tussen mens en organisatie, door te sturen op beide componenten. En doen dat vaak tegelijk vanuit een (ver) ander perspectief.

Daar is durf voor nodig, maar ook kennis, vaardigheden en creativiteit om niet betreden paden te gaan, echter altijd in verbinding met de groep mensen waarmee gewerkt wordt.

Ook hier geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. We kijken dus zeer regelmatig op en om, zodat we weten dat we kunnen - (tempo) en willen (motivatie) gevolgd worden. 

Interim-management en portfolio vertelt over de mogelijkheden van inzet en geeft een overzicht aan welke opdrachten de afgelopen jaren met succes is gewerkt en welke opdrachten nog onder handen zijn.

Personeelsadvies informeert over de diverse coachings-, begeleidings- en trainingsmogelijkheden.

Referenties toont een actueel en uitgebreid aantal reacties van uiteenlopende opdrachtgervers.

Ontwikkelingen beschrijft een aantal lopende activiteiten en zaken die in ontwikkeling zijn.

Relaties toont u de belangrijkste samenwerkingspartners van Van Zandwijk Advies B.V.